"PROFESIONÁLNY PRÍSTUP KU KAŽDEJ ŽENE"

Zmluvné poisťovne

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami:
           


Vyšetrenia nad rámec zdravotného poistenia a na vlastnú žiadosť si
hradí klient podľa platného cenníka výkonov.

 

Naši partneri:


- www.pupocnikovakrv.sk
- www.iscare.sk
- www.ferticent.com
- www.gyn-fiv.sk
- www.sanatoriumhelios.sk