"PROFESIONÁLNY PRÍSTUP KU KAŽDEJ ŽENE"

Tehotenstvo a poradenstvo

Počas tehotenstva je žena sledovaná gynekológom od stanovenia gravidity pravidelne 1x do mesiaca, posledný mesiac 1x týždenne.
V každej poradni sa skontroluje moč chemicky, krvný tlak, prírastok na váhe, palpačné vyšetrenie, prípadne ultrazvukové vyšetrenie, kontrola srdcovej činnosti plodu.


Prvé vyšetrenie – potvrdenie vitálnej / živej / gravidity

  • vstupné tehotenské odbery krvi: stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru ,/Rh protilátky/
  • testy na hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu, krvný obraz, glykémia, hormóny štítnej žľazy, hemokoagulačné testy
  • Vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu

11. - 13. týždeň
– Prenatálny multimarkerový skríning vývojových chýb v I. trimestri
ultrazvukom sa vyšetrí a zmeria veľkosť plodu - CRL a stanoví sa sérová hladina PAPP-A a free-hCG

15. – 16. týždeň
- Odber krvi na prenatálny skríning VVCH v II. Trimestri,
vyšetrujú sa najmenej dva parametre, AFP a hCG.

17. – 18. týždeň
- genetické vyšetrenie a amniocentéza v indikovaných prípadoch / Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska
genetika v spolupráci s gynekológom

20. – 22. týždeň
- prenatálny ultrasonografický morfologický skríning

24. – 26. týždeň
- glukózový test
 
28. týždeň - Rh protilátky u žien s krvným faktorom Rh negatívnym
 
30. – 32. týždeň - ultrasonografické vyšetrenie plodu
 
32. týždeň - nástup na materskú dovolenku zo zdravotnej indikácie
 
32. – 34. týždeň - kontrolné krvné testy - krvný obraz, testy na syfilis, toxoplazmózu, vyšetrenie Rh protilátok u žien s  Rh negatívnym faktorom

34. týždeň - nástup na materskú dovolenku

36. týždeň - kultivačné vyšetrenie na Streptococcus agalactiae

38. – 40. týždeň - pôrod