"SPREVÁDZAME VÁS TÝM NAJKRAJŠÍM OBDOBÍM VÁŠHO ŽIVOTA"

Služby

Vyšetrenia palpačné, kultivačné, kolposkopické, onkocytologické, laboratórne, ultrazvuková diagnostika abdominálnou i vaginálnou sondou

Preventívne prehliadky žien, vrátane vyšetrenia prsníkov

Vyšetrenie chorôb krčka maternice

Odoslanie na mamografické a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

Odoslanie na denzitometrické vyšetrenie na zistenie kostnej hustoty

Diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí

Diagnostika tehotnosti a starostlivosť o tehotné ženy, poradenstvo

Zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu.

Antikoncepčná poradňa, sledovanie a starostlivosť o ženy, používajúce všetky dostupné spôsoby antikoncepcie

Vyšetrenie a príprava pred interupciou

Príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou

Poradňa pre ženy s problémami klimaktéria a post menopauzy, liečba, pravidelné sledovanie žien užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu

Poradenstvo pre ženy s poklesom rodidiel, so silným alebo nepravidelným krvácaním z rodidiel, s únikom moču

Predoperačné konzultácie, príprava k operácii, pooperačná starostlivosť

Očkovanie proti rakovine krčka maternice